top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tämä on tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä.                    
Nimi: Reetta Vuorinen / Alkulähteellä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Reetta Vuorinen      

Yhteystiedot: reetta@tuta.io

3. Rekisterin nimi
Alkulähteellä asiakas- ja markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ja kerätään Alkulähteellä asiakkuuksissa ja yhteydenotoissa. Yhteydenottolomakkeessa pyydetään nimesi ja sähköpostiosoitteesi, joita tarvitaan yhteydenottoihin vastaamiseen. Laskutusta ja mahdollista yhteydenpitoa varten tarvitaan sähköpostiosoite. Palvelujen tuottamisen luonteen vuoksi tarvitaan osoite esimerkiksi kotikäyntejä varten ja puhelinnumero yhteydenpitoon näin sovittaessa.


5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta, luovuttamisesta ja laskuttamisesta voidaan tallentaa. Lisäksi asiakaspalaute ja mahdolliset luvat voidaan tallentaa. Kaikki jatkossa tarpeettomat tiedot asiakkaista ja asiakkuuksista poistetaan asiakkuuden päätyttyä.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään www-sivujen yhteydenottolomakkeen, sähköpostin, puhelun, viestien, sosiaalisen median eri kanavien viestitoimintojen ja asiakastapaamisten kautta sekä verkko-ostoista ja varauksista.


7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietojasi käytetään asiakassuhteessa yhteydenpitoon ja palveluiden tarjoamiseen (kotikäynnit). Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin ilman asiakkaan suostumusta. Lain niin edellyttäessä voidaan tietoja kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, ellei rekisteröidyn kanssa niin erikseen sovita.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Aineisto säilytetään ja hävitetään huolellisesti asiakkuuden päätyttyä.

Sähköinen aineisto: Kerätyt tiedot ovat asianmukaisesti suojattuina rekisterinpitäjän suojatulla palvelimella ja palveluissa.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus vain rekisterinpitäjällä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.


10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus tarkistaa tiedot, joita hänestä on tallennettu. Jokaisella on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Text
bottom of page